Nyheter

TEK10-forskriften: tekniske krav til byggverk

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Utdrag fra “Forskrift om tekniske krav til byggverk

Infoskriv om Tek 10 fra Direktoratet for byggkvalitet

Låsesmeden : Alt innen sikkerhet

Webdesign: 4farger